കമ്പി വായനശാല – Sex Stories Library 2

കമ്പി വായനശാല – Sex Stories Library-ഭാഗം 2

സുഹൃത്തുകളെ,

ഈ പേജില്‍ പല പ്രമുഖ വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച , എന്‍റെ കൈവശം ഉള്ള എല്ലാ കഥകളും പി.ഡി.ഫ് രൂപത്തില്‍ ഇവിടെ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നു. അത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉള്ള കഥകളും എനിക്ക് അയച്ചു തരുവാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പേജിനെ ബൂലോഗത്തെ വലിയ കമ്പി വായനശാല ആക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ വിപുലീകരികാന്‍ അത് സഹായിക്കും.

അയക്കേണ്ട വിലാസം : cls_arjun@yahoo.in

അയച്ചു തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ …..

കുറിപ്പ് : ഈ കഥകള്‍ ഒന്നും തന്നെ എന്‍റെ സൃഷ്ടി അല്ല. ഈ കഥകളുടെ പൂര്‍ണ്ണ അവകാശം അതിന്‍റെ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും പ്രസാധകര്‍ക്കും മാത്രം ആണ്.

Click or copy the below links

കൂടുതല്‍ കഥകള്‍ PDF രൂപത്തില്‍ മലയാളം കമ്പി ലൈബ്രറിയില്‍ ചേര്‍തിരിക്കുന്നു. ദയവായി സന്ദര്‍ശിക്കുക…
SEX STORIES LIBRARY IN PDF – part 2 | കമ്പി കഥകള്‍ പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തില്‍ – ഭാഗം 2
നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളക്ഷന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്..
SEX STORIES LIBRARY IN PDF – part 1 | കമ്പി കഥകള്‍ പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തില്‍ – ഭാഗം 1

No comments:

Post a Comment